Meie ettevõte tegeleb praktiliselt kõikide õigusküsimustega, millega võite kokku puutuda oma äritegevuse käigus. Abistame Teid äri-, võla- ja tööõiguses ning ka kinnisvaraga seotud juriidilistes küsimustes.

Finantsnõustamine

Vajadus finantsjuhi teenuse järele võib tekkida igal organisatsioonil, kes vajab abi rahaasjade juhtimises ja korraldamises, et tagada ettevõtte jätkusuutlik areng.

Aitame tegutseval ettevõttel otsida detailseid lahendusi finantsanalüüsi tegemise järel tekkinud üksikküsimustele või muudele finantstemaatika alastele küsimustele. Oleme valmis pakkuma teile nii finantsjuhi kompleksteenust kui ka kaasa lööma üksikutes äriprotsessides.

Meiepoolne finantskonsultatsioon hõlmab järgmisi toiminguid:

- finantsjuhtimise korraldamine - ettevõtte analüüs, tegevusplaani koostamine;

- eelarvete koostamine ja jälgimine;

- käibekapitali ja rahavoogude prognoosimine ning juhtimine;

- majandustulemuste ja omakapitali analüüs.

Maksunõustamine

Nõustame igapäevastes maksuküsimustes, aitame ära hoida seadusemuudatustest tulenevaid võimalikke kahjusid ning oleme abiks oma klientidele maksusäästlike kuid samas (maksu-)riske välistavate lahenduste otsimisel. Samuti oleme abiks suhtlemisel maksuhalduriga ning maksuvaidluste lahendamisel.

- kaudsed maksud (Käibemaks);

- maksustamine tulumaksuga;

- palga maksustamine;

- maksuaudit;

- tsiviilõigust puudutavad küsimused;

- mitteresidentide maksustamine;

- rahvusvaheline maksustamine;

- klientide esindamine maksuametis.

Õigusabi

Meie ettevõte tegeleb praktiliselt kõikide õigusküsimustega, millega võite te kokku puutuda oma äritegevuse käigus. Abistame Teid äri-, võla- ja tööõiguses ning ka kinnisvaraga seotud juriidilistest küsimustes.

Me aitame Teid, kui Te pöördute abi saamiseks üksiku probleemi lahendamiseks, kuid efektiivsemana pakume koostööd püsilepingu alusel, mis annab Teile rea soodustusi ja eeliseid. Selline töömoodus on piisavalt mugav nii kliendi kui ka juristi jaoks, kuna kasutades ühe firma teenuseid, saate meilt alalise õigusvoliniku oma asjade ajamiseks, mis võimaldab kiires korras lahendada suures enamuses Teil tekkivatest raskendatud olukordadest.

Pidage meeles, et kui Teie pöördute juristi poole enne mõne toimingu sooritamist, siis väldite ülearuseid kulusid, hoiate kokku aega nende probleemide lahendamise arvel, mis võivad tekkida ebakompetentse otsuse vastuvõtmise tulemusel. Peale selle, kaasates juristi järgmise sammu ettevalmistamise protsessi, Te saate teada olukorra arendamise uutest võimalustest ja perspektiividest.

Vaatamata sellele, et enamus meie klientidest on ettevõtjad, osutame teenuseid ka eraisikutele. Abistame Teid perekonnaõiguse, elamu- ja tööõiguse küsimuste lahendamisel, kontrollime kinnisvara tehingute tegemise protseduuri, selgitame maksuseaduse küsimusi, osutame kaasabi dokumentide notariaalsel vormistamisel.

Raamatupidamine

Raamatupidamisteenust osutame vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ja tellija soovidele.

Meie spetsialistid aitavad Teid praktiliselt mistahes raamatupidamisalase küsimuse lahendamisel, on see siis deklaratsiooni täitmine, aastaaruande koostamine või täielik nõustamine, aga ka lohakaile jäetud raamatupidamise kordaseadmine.

Kuna meie tööfilosoofia üheks põhijooneks on individuaalne lähenemine igale meie kliendile, siis raamatupidamisalane teenindamise maksumus määratakse igal konkreetsel juhul eraldi kindlaks ja see sõltub paljudest faktoritest: töötajate arvust, dokumendikäibest, tegevusaladest, maksusüsteemist jm.

Vajadusel teostame raamatupidamist ka kliendi juures ning kliendi raamatupidamisprogrammiga.


Oleme omal alal töötanud aastast 1996.

Võta meiega ühendust juba täna!

info@fico.ee

+372 5111665